Logo informacji - litera "i" w okręgu

Drodzy Absolwenci,
pragniemy Was poinformować, iż odbiór zaświadczeń zawierających szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy w dniu 31 lipca 2020 r. tj. w najbliższy piątek w godzinach 15.00 - 15.30.

Zaświadczenia odbieracie osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem. Podczas wydawania zaświadczeń będą obowiązywały zasady reżimu sanitarnego (obowiązek dezynfekcji rąk i maseczka zakrywająca usta i nos).