SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Zgodnie z § 5 i 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ustalam terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Mieczynie w roku szk. 2013/14.

  • 20.12.2013 r. /piątek/
  • 25.03.2014 r. /wtorek/
  • 01.04.2014 r. /wtorek/
  • 02.05.2014 r. /piątek/
  • 20.06.2014 r. /piątek/

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy takiej opieki będą potrzebowali. Prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zgłoszenie konieczności zorganizowania opieki nad dzieckiem  do wychowawcy klasy.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.