1. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego