Publikujemy kalendarz roku szkolnego 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi terminami w bieżącym roku szkolnym.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01 września 2020 r.

Termin pierwszych zebrań z rodzicami   

wrzesień 2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach za I semestr     

20. grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2020 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 04 - 05 stycznia 2021 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację   
26 stycznia 2021 r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze    
28 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

15 - 28 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 01 - 06 kwietnia 2021 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych  30 kwietnia i 04 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 

25-27 maja 2021 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr    
30 maja 2021 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
04 czerwca 2021 r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną   
18 czerwca 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie 2020/2021
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieczynie ustala terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szk. 2020/21.

  • 04-05 stycznia 2021r. – poniedziałek i wtorek
  • 30 kwietnia  i 04 maja 2021 r. - piątek, wtorek
  • 5 - 27 maja -2 wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty
  • 04 czerwca 2021 r. – piątek po Bożym Ciele

W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.