Logo informacji - litera "i" w okręgu

Informujemy, że w związku ze zmianą terminu egzaminów ósmoklasisty, zamianie uległy też terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w naszej szkole, czyli trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 21-23 kwietnia 2020 r. zostały zamienione na trzy dni wolne od zajęć dydaktycznych w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

Pozostałe dni wcześniej wyznaczone nie ulegają zmianie. Tak więc przed nami następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych: 12 czerwca 2020 r. (piątek po uroczystości Bożego Ciała), 
16,17,18 czerwca 2020 r. (wtorek, środa, czwartek - egzaminy ósmoklasisty). 
W tych dniach nie odbywa się zdalne nauczanie.