SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/20

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

02 września 2019 r.

Termin pierwszych zebrań z rodzicami   

wrzesień 2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach za I semestr     

20.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2019 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 02 - 03 stycznia 2020 r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację   
21.01.2020 r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze    
23.01.2020 r.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 09.04 - 14.04. 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty 

21-23 kwietnia 2020 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr    
30.05.2020 r.
Dzień wolny    
12.06.2020 r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną   
19.06.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
Ferie letnie 2019/2020
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieczynie ustala terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szk. 2019/20.

31 października 2019 r. – czwartek przed dniem Wszystkich Św.)
02-03 stycznia 2019 r. – czwartek i piątek
21-23 kwietnia 2020 r. - wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele

 

   W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.