SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03 września 2018 r.

Termin pierwszych zebrań z rodzicami   

wrzesień 2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.11.2018 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach za I semestr     

20.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2018r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację   
08.01.2019 r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze    
10.01.2019 r.

Ferie zimowe

 14 - 27 stycznia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne – dzień wolny   

marzec 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04 - 23.04. 2019r.
Dni wolne   
29.04 - 03.05.2019 r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr    
30.05.2019 r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną   
17.06.2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 2018/2019
22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieczynie ustala terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szk. 2017/18.

2 listopada 2018 r. – piątek
marzec 2019 r. –  dzień rekolekcji (spowiedź)

15 - 17 kwietnia 2019 r.- egzamin ósmoklasisty
29 kwietnia 2019r. - poniedziałek

30 kwietnia 2019r. - wtorek
2 maja 2018r. - czwartek

 

   W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.