SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04 września 2017 r.

Termin pierwszych zebrań z rodzicami   

wrzesień 2017 r.

Termin powiadomienia o proponowanych ocenach za I semestr     

20.12.2017 r.

Dzień wolny   

22.12.2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2017r.
Rada Pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację   
23.01.2017 r.
Termin zebrań z rodzicami po I semestrze    
25.01.2018 r.

Koniec I semestru.

Ferie zimowe

 26 stycznia 2018 r.

12 - 25 lutego 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne – dzień wolny   

marzec 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
Dni wolne   
30.04 - 04.05.2018 r.
Termin powiadomienia o proponowanych ocenach na II semestr    
16.05.2018 r.
Dzień wolny   
01.06.2018 r.
Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne   
12.06.2018 r.
Termin rady zatwierdzającej klasyfikację roczną   
18.06.2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 2017/2018
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

TERMINY DODATKOWYCH DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieczynie ustala terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szk. 2017/18.

 22 grudnia 2017 – piątek
marzec 2018 –  dzień rekolekcji (spowiedź)
30 kwietnia 2018r. - poniedziałek
2 maja 2018r. - środa
4 maja 2018r. - piątek
1 czerwca 2018r. - piątek

 

   W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.