SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

 

Czterolistna koniczyna jest powszechnie znanym symbolem i ma dla ruchu 4H szczególne znaczenie. W 4H znajdzie się miejsce dla każdego, kto pragnie twórczo, pożytecznie i wesoło spędzić wolny czas – ucząc się i bawiąc.

 

Działalność charytatywna

„Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie pomóc drugiemu człowiekowi”.

 • organizowanie pomocy doraźnej dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej,
 • zbiórka odzieży, zabawek, słodyczy dla dzieci z domu dziecka,
 • dofinansowanie wyjazdów do teatru, wycieczek dla dzieci z rodzin niewydolnych finansowo,
 • zbiórka produktów spożywczych w okresie świątecznym dla biednych rodzin,
 • udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę,

Współpraca z organizacjami charytatywnymi.

 • przekazywanie podręczników dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,
 • dzielenie się z głodnym kolegą kanapką, informowanie osób dorosłych o takiej sytuacji,
 • pomoc nauczycielom w opiece nad klasopracownią, wykonywanie gazetek,
 • pomoc rodzicom w pracach domowych, robienie zakupów,

Działalność historyczno- patriotyczna

„Przez zabawę i zbytki poznajemy historię, tradycję i zabytki”

 • czytanie książek, czasopism historycznych, oglądanie filmów,
 • spotkania ze świadkami wydarzeń historycznych, ludźmi kultury,
 • udział w uroczystościach patriotycznych, historycznych, wieczornicach, wycieczkach do miejsc historycznych, pamięci narodowej,
 • wyjazdy do teatru,
 • gromadzenie wiadomości o miejscach pamięci narodowej,
 • wycieczki piesze rowerowe po najbliższej okolic,
 • pogłębianie wiadomości o UE, udział w konkursie,

Działalność prozdrowotna

„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz, aż się zepsujesz”

 • współpraca ze szkolnym kołem PCK,
 • rozmowy, czytanie książek, czasopism, oglądanie filmów propagujących zdrowy styl życia,
 • kulturalne zachowanie się w różnych sytuacjach,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy,
 • spotkania z policjantem, pielęgniarką lub lekarzem,

Działalność ekologiczna

„Przyroda, moja radość i troska”

 • współpraca ze szkolnym kołem LOP,
 • udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”,
 • dokarmianie zwierząt w czasie zimy,
 • hodowla roślin,

Działalność ekonomiczna

 • poszukiwanie sponsorów, przesyłanie podziękowań, życzeń,
 • prowadzenie sklepiku podczas dyskotek, imprez szkolnych,
 • wykonywanie upominków dla osób wspomagających działalność klubu 4H, szkołę.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.