SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player
"Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka".

Stefan Kardynał Wyszyński

Stefan Wyszyński (1901-1981) – kardynał, arcybiskup, metropolita gnieźnieński i krakowski, mąż stanu, Prymas Polski. Skończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wykładał prawo kanoniczne i socjologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a w 1945 roku został rektorem tego seminarium. W czasie II Wojny Światowej działał, jako kapelan w jednym z oddziałów Armii Krajowej (AK). Od roku 1948 sprawował funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego oraz Prymasa Polski. W roku 1953 Prymas Wyszyński został kardynałem. W latach 1953-56 był więziony przez komunistyczne władze. W połowie lat sześćdziesiątych wraz z Episkopatem Polski zwrócił się do biskupów niemieckich z gestem pojednania narodów polskiego i niemieckiego. Przeprowadził obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Był uczestnikiem II Soboru watykańskiego. W 1980-81 odegrał rolę mediatora między Solidarnością a władzami państwowymi. Organizował życie religijne i współtworzył nowe diecezje na Ziemiach Zachodnich. Stefan Wyszyński nazywany jest Prymasem Tysiąclecia i Ojcem Narodów. Sejm Polski ogłosił rok 2001 Rokiem Kardynała Wyszyńskiego.

 

Jan Paweł II do kardynała Stefana Wyszyńskiego (23 X 1978)

Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

 

 

 

STEFAN WYSZYŃSKI -prezentacja multimedialna

Copyright © 2014. All Rights Reserved.