SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

I rocznica nadania szkole imienia

Minął już rok od nadania Szkole Podstawowej w Mieczynie imienia Prymasa Tysiąclecia. 28 maja 2009 roku odbyła się z tej okazji akademia, w której uczestniczyli uczniowie tej szkoły oraz nauczyciele na czele z panią dyrektor Małgorzatą Klimczyk, a także zaproszeni rodzice. Cała społeczność uczniowska, jak również nauczyciele są niezwykle dumni, że szkoła nosi imię tak znanego i cenionego Polaka- Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dowodem tego były słowa uczniów wypowiadane podczas uroczystości:

,,Wielki to splendor i odpowiedzialność być uczniem szkoły, która nosi imię tak wielkiego Polaka, wybitnego kapłana i humanisty(…) Prawdy, które głosił powinny stać się motorem naszych życiowych działań i wzorcem do naśladowania”.

Na początku, tuż po godzinie ósmej, wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się przy tablicy pamiątkowej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała pani dyrektor, która wdrażała wszystkim zebranym ważność i powagę Dnia Patrona. Obowiązkiem szkoły jest wcielać w życie nauki i mądrości swego Patrona nie tylko przez jeden dzień, ale przez cały rok. Nie można o nich zapominać. Szkoła swoimi codziennymi czynami i gestami powinna ubogacać się. Po przemówieniu delegacja uczniów z klasy IV złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową . Następnie do godziny 9.00 uczniowie pełnili wartę przy tablicy.

O godzinie 9.00 rozpoczęła się na sali gimnastycznej akademia. Część artystyczną poprzedziło wejście pocztu sztandarowego oraz odśpiewanie hymnu szkoły. W programie artystycznym przypomniano historię życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Począwszy od jego lat dziecięcych, aż po kres życia. Wspomniano Zuzelę, miejsce urodzenia Prymasa, jego pierwszą ,, małą ojczyznę”, wcześnie zmarłą matkę Juliannę, lata nauki, Księdza Władysława Korniłowicza, pierwszą Mszę Świętą, miejsca uwięzienia Prymasa oraz wielką przyjaźń Kardynała z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Całość wzbogacona była slajdami prezentującymi wycinki z życia Kardynała oraz trafnie dobranymi pieśniami, nie tylko religijnymi. Uczniowie ubrani byli odpowiednio do granej przez siebie roli. Na koniec uczniowie klas IV- VI zaprezentowali swoje wiersze .Osoba Prymasa była inspiracją dla ich własnej twórczości poetyckiej: ,, O naszym Patronie” P. Włodarczyk. ,,Kardynał Stefan Wyszyński” I. Łapot, ,, Rymowanka o Prymasie” W. Gołdyn, ,, Przyjaźń’’ M. Błaszczykiewicz, ,, Stefan Wyszyński” O. Staciwa. Część artystyczną przygotowały nauczycielki tej szkoły: pani Joanna Sornat oraz pani Agata Szymczyk. Dekoracją zajęła się pani Irena Kukla, z kolei oprawą muzyczną pani Urszula Frączek. Na koniec programu poczet sztandarowy opuścił salę gimnastyczną. Przedstawienie z okazji Dnia Patrona wypadło niezwykle efektownie.

Dopełnieniem i uwieńczeniem tej wielkiej uroczystości była Msza Święta w pobliskiej kaplicy, która odbyła się o godzinie 10.00. Oprócz całej społeczności szkolnej w mszy uczestniczyli okoliczni mieszkańcy. Na zakończenie mszy nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru klasie V jako nowemu pocztowi.

Należy wspomnieć, że uroczystość z okazji Dnia Patrona poprzedziła wycieczka na Jasną Górę, która odbyła się 13 maja. To już II Pielgrzymka Szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wspólnie modliło się i prosiło o dobre, spokojne życie ponad dwa tysiące osób. Podczas Mszy świętej odprawianej na Wałach Jasnogórskich proszono o szybką beatyfikację Kardynała-Patrona Szkoły. Pod pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego złożono, podobnie jak w ubiegłym roku, kwiaty.

Opracowanie:

Joanna Sornat

Copyright © 2014. All Rights Reserved.