SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA

„[…] szybujcie wysoko ku przyszłości Ojczyzny i Kościoła […]” - słowa te wypowiedziane przez Stefana kardynała Wyszyńskiego, stały się hasłem przewodnim uroczystości nadania naszej szkole imienia Prymasa Tysiąclecia.

Do tego niezwykłego wydarzenia przygotowywaliśmy się od dawna. W roku szkolnym poprzedzającym nadanie imienia prowadzona była intensywna praca wychowawcza mająca na celu zapoznanie się z życiem i nauką Prymasa. Uczniowie wykonali wiele prac nawiązujących do omawianej tematyki (gazetki, albumy, prace plastyczne). Podsumowaniem działań było przeprowadzone w maju Gminne Spotkanie Patriotyczne, pod hasłem „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”, poświęcone postaci kardynała Wyszyńskiego.

28 maja 2008 roku przywitał nas pięknym słońcem. Wszyscy uczniowie zgromadzili się przed szkołą o godz. 9.30, gdzie otrzymali od wychowawców pamiątkowe emblematy przedstawiające wizerunek Patrona i nazwę szkoły. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego, zwartym szykiem wszyscy udali się do kaplicy.

O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta, w czasie której został poświęcony sztandar szkoły. Mszy świętej przewodniczył biskup ordynariusz Kazimierz Ryczan. Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły, gdzie nastąpił ciąg dalszy uroczystości.

Rozpoczęło je uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej (w holu szkoły), którego dokonali: Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach pani Anna Świerczewska – absolwentka naszej szkoły oraz Wójt Gminy Krasocin pan Józef Siwek. Po poświęceniu tablicy przez księdza biskupa goście przeszli do sali gimnastycznej, gdzie po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i odśpiewaniu hymnu państwowego, pani dyrektor Małgorzata Klimczyk dokonała oficjalnego powitania wszystkich zebranych.

Następnie głos zabrała pani Mieczysława Ciszek – nauczycielka naszej szkoły. Przedstawiła ona krótki rys historyczny szkoły wraz z opisem działań przygotowujących szkołę do uroczystości. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy – Józef Siwek. Uroczyście odczytał akt nadania szkole imienia Prymasa Tysiąclecia i przekazał go Dyrektorowi Szkoły.

Po otrzymaniu aktu nadania, poczet rodziców w składzie: pan Sławomir Podstawka – chorąży, panie Beata Łapot i Renata Kozieł – asysta , przekazał Dyrektorowi Szkoły sztandar „jako symbol tradycji patriotycznych i wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli”. Następnie sztandar przejęła delegacja uczniowska w składzie: Piotr Ciszek, Anna Klimczyk, Beata Siwek, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Wśród składających ślubowanie byli przedstawiciele wszystkich klas tj.: Julia Siwek, Sebastian Klimczyk, Mateusz Łapot, Martyna Błaszczykiewicz, Dominika Woś i Krystian Chruściel.

Po ślubowaniu głos zabrała przewodnicząca Samorządu Szkolnego – Magdalena Frączek. W imieniu społeczności uczniowskiej dziękowała rodzicom i sponsorom za ufundowanie sztandaru, nauczycielom za wkład pracy włożony w przygotowanie uroczystości, a gościom za uświetnienie jej swą obecnością.

Zaproszeni goście również skorzystali z prawa głosu. Wystąpił m. in. Kurator Oświaty w Kielcach pan Lucjan Pietrzczyk, Przewodniczący Rady Powiatu we Włoszczowe pan Jerzy Bała, Dyrektor ZPO w Pierzchnicy pan Piotr Makuch, pani Wizytator KO Anna Świerczewska, absolwent szkoły pan Tadeusz Włodarczyk z Częstochowy.

Kolejnym punktem naszej uroczystości było wbijanie pamiątkowych gwoździ. Pierwszy gwóźdź został wbity przez Jego Ekscelencję Biskupa Kazimierza Ryczana.

W skupieniu i w wyjątkowo uroczystej atmosferze dobiegła końca część oficjalna. Po wyprowadzeniu sztandarów wszyscy uczestnicy obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej szkoły. Pani Dyrektor Małgorzata Klimczyk złożyła wszystkim serdecznie podziękowania za uczestnictwo w uroczystości i zaprosiła do zwiedzania Izby Pamięci. Goście mogli tam obejrzeć m. in. wystawę zdjęć przedstawiających naszego patrona we wczesnych latach dziecięcych, poprzez lata spędzone w więzieniu oraz dokumentujące jego działalność jako biskupa i kardynała.

Był też poczęstunek oraz czas na dzielenie się wrażeniami, towarzyskie pogawędki, pamiątkowe zdjęcia i wpisy do kroniki szkolnej.

Tak oto nadanie imienia naszej szkole przeszło do historii.

Opracowanie:

Agata Szymczyk

Copyright © 2014. All Rights Reserved.