SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

 

5 – 10 IX 2013 r. – zebrania klasowe ogólne

30 X 2013 r. - zebrania klasowe ogólne i spotkania indywidualne

18 XII 2013 r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze)

30 I 2014 r. - zebranie ogólnoszkolne i klasowe wywiadówki po I półroczu

12 III 2014 r. - zebrania ogólne klasi spotkania indywidualne

21 V 2014 r. - zebrania ogólne (informacja o ewentualnych przewidywanych na koniec roku ocenach niedostatecznych)

18 VI 2014 r. - zebrania ogólne i spotkania indywidualne (informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.