SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym zobowiązani są, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, do przebywania pod opieką nauczyciela sprawującego w danym dniu opiekę nad nimi.

2. Udział w zajęciach świetlicowych jest obowiązkowy. Uczeń dojeżdżający może zostać z nich zwolniony na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zwalnianiu się z zajęć lekcyjnych: pisemna prośba rodzica, zgoda nauczyciela.

3. Przebywanie na placu szkolnym przed planowanym odjazdem autobusu może odbywać się tylko pod opieką nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. Uczniom czekającym na autobus kategorycznie zabrania się wychodzenia poza teren placu szkolnego oraz przebywania w okolicach furtki wejściowej na plac szkolny.

4. Niedopuszczalne jest oddalanie się od szkoły i wsiadanie do autobusu w innych niż wyznaczone miejsce.

5. Przejście z placu szkolnego do autobusu odbywa się pod opieką nauczyciela.

6. Uczniom oczekującym na autobus na przystankach autobusowych kategorycznie zabrania się wchodzenia na jezdnię, popychania się, niszczenia lub zaśmiecania przystanku i jego otoczenia.

7. Podczas wchodzenia do autobusu i wychodzenia z niego należy zachować porządek oraz wykonywać polecenia osoby sprawującej opiekę oraz kierowcy autobusu. Uczniowie starsi są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa uczniom młodszym i pomagania im przy wejściu do autobusu i znalezienia miejsca do siedzenia.

8. W czasie jazdy autobusem uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie się wobec innych uczniów oraz innych osób w nim znajdujących się.

9. Nierespektowanie niniejszego regulaminu będzie mieć wpływ na półroczną i roczną ocenę ucznia z zachowania.

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW

Miejscowość

Godzina odjazdu

Huta Stara

7:10

Wojciechów I

7:15

Wojciechów II

7:18

Wojciechów III

7:20

Karolinów

7:23

Mieczyn szkoła

7:25

POWROTY

po pięciu lekcjach

Mieczyn szkoła

12:40

Karolinów

12:42

Wojciechów I

12:45

Wojciechów II

12:47

Wojciechów III

12:50

po siedmiu lekcjach

Mieczyn szkoła

14:40

Karolinów

14:42

Wojciechów I

14:45

Wojciechów II

14:47

Wojciechów III

14:50

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.