Pierwszoklasiści z wychowawczynią

19 października, mimo trudnej sytuacji, odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Wyglądała inaczej niż dotychczasowe. Ze względu na obowiązujące obostrzenia nie uczestniczyli w niej rodzice, goście oraz starsi uczniowie.

Choć przebiegała przy pustej widowni, dzieci zaprezentowały się w pięknym programie artystycznym. Następnie złożyły na sztandar szkoły uroczyste ślubowanie. Punktem kulminacyjnym było oczywiście pasowanie dzieci na uczniów naszej szkoły. Pod nieobecność pani Dyrektor pasowania dokonała wychowawczyni klasy – Mieczysława Ciszek. Również wychowawczyni złożyła uczniom życzenia i wręczyła im pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Po części oficjalnej dzieci miały słodki poczęstunek zakupiony przez rodziców. Całą uroczystość fotografowali i filmowali nauczyciele, a następnie filmiki i zdjęcia przekazano rodzicom.
Dzieci były bardzo szczęśliwe, wesołe. Cieszyły się, że ślubowanie się odbyło, a uroczystość dostarczyła im wiele radości.

Uczniowie składają ślubowanie przed sztandarem szkoły Uczniowie składają ślubowanie przed sztandarem szkoły