W dniach 09-20 maja 2016 r. gościliśmy w szkole dwóch studentów -  wolontariuszy z Kanady i Meksyku. Projekt Kidspeak, oparty na  warsztatach w języku angielskim, organizowany jest przez AIESEC Polska.

Jest to pozarządowa organizacja, która prowadzi program praktyk i wolontariatów studenckich z udziałem zaproszonych wolontariuszy z odległych zakątków świata. Projekt uczy tolerancji, otwartości, jest zachętą do nauki języków obcych, okazją do poznania obyczajów oraz ludzi innych narodowości. Opiekunem projektu była pani Maria Gacia - nauczyciel języka angielskiego. Uczniowie mieli okazję poszerzyć świadomość kulturową, a przede wszystkim w praktyczny sposób wykorzystać swoje umiejętności językowe.  W poniedziałek 09 maja w szkole pojawił się Jabbie - student o chińskich korzeniach, który urodził się i studiuje w Kanadzie. Przy wsparciu pani Marii Gacia prowadził on zajęcia warsztatowe z dziećmi, podczas których przybliżał im kulturę Kanady i Chin. Nieco później dołączył student z Meksyku - Octavio, który także opowiadał uczniom o historii, zwyczajach i potrawach typowych dla Meksyku. Studenci uczestniczyli także w zajęciach sportowych, podczas których grali z dziećmi w siatkówkę i piłkę nożną. Przez dwa tygodnie nasi uczniowie doskonalili znajomość słownictwa w języku angielskim ale również poznawali chińskie znaki i zwroty w języku hiszpańskim. Studenci Jabbie i Octavio chętnie także uczyli się języka polskiego.  Podejmowali udane próby wypowiadania tzw. łamańców językowych, np.  „Chrząszcz brzmi w trzcinie”. W ramach integracji 17 maja odbyło się  spotkanie z udziałem społeczności szkolnej, Rady Rodziców oraz zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Wójt Gminy Krasocin pan Ireneusz Gliściński, Przewodniczący Rady Gminy Krasocin pan Rafał Chruściel, Sołtys Mieczyna pan Sławomir Podstawka,  przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Mieczyna i  Ochotnicza Straż Pożarna z Mieczyna.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Klimczyk-Karpińska, następnie głos zabrał wójt pan Ireneusz Gliściński i przekazał studentom upominki związane z Gminą Krasocin. Studenci otrzymali także drobne pamiątki od Koła Gospodyń Wiejskich oraz Sołtysa Mieczyna. Po części oficjalnej na scenie najpierw zaprezentowali się członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, następnie swe umiejętności taneczne pokazały uczennice klas IV-VI, a potem odbyła się dyskoteka połączona z występami
karaoke. Zaprezentowali się zarówno nasi uczniowie  jak i zagraniczni goście, którzy  zaśpiewali utwory w językach angielskim, hiszpańskim oraz chińskim. Oprawę muzyczną dyskoteki zapewnił absolwent naszej szkoły Zbigniew Raczyński.
 Na tę wyjątkową okazję rodzice oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowali tradycyjne polskie potrawy: bigos, pierogi, ciasta, sałatki.  Państwo Wioletta i Rafał Chruściel oraz Agata i Zbigniew Frączek zakupili na tę okoliczność kiełbaski, które na grillu piekły panie z OSP w Mieczynie, a panowie strażacy  zorganizowali pokaz gaśniczy, natomiast absolwentki naszej szkoły przygotowały pokaz taneczny.
Dla całej  społeczności szkolnej udział w projekcie Kidspeak był wspaniałym doświadczeniem. Uczniowie wzbogacili się o nowe wartościowe znajomości i wspomnienia, uczyli się i bawili. To z pewnością nie jest ostatni międzynarodowy projekt realizowany w naszej szkole.
Społeczność szkoły składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w pomoc przy realizacji projektu Kidspeak. Dziękujemy władzom Gminy Krasocin: panu wójtowi Ireneuszowi Gliścińskiemu, panu przewodniczącemu rady Rafałowi Chruścielowi, państwu Wiolecie i Rafałowi Chruściel, państwu Agacie i Zbigniewowi Frączek, sponsorom i anonimowym darczyńcom, Kołu Gospodyń Wiejskich w Mieczynie i panu sołtysowi Sławomirowi Podstawka, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieczynie, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak
kidspeak