W piątek 20 października 2023 r. odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Ślubowanie, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo doniosły, a zarazem radosny charakter.

Do  pięknie przystrojonej sali gimnastycznej wkroczyły w pełnej gali dzieci z klasy pierwszej wraz z wychowawczynią panią Małgorzatą Sornat. Dzieciom towarzyszyli  licznie zgromadzeni rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni na ceremonię goście: pan Ireneusz Gliściński - Wójt Gminy Krasocin, pani Irena Kuśmierczyk - kierownik Centrum Usług Wspólnych w Krasocinie oraz ks. proboszcz Marek Szyba.  

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez panią dyrektor Małgorzatę Klimczyk-Karpińską przybyłych gości. Podkreśliła, iż „bohaterowie uroczystości” – pierwszoklasiści – przeżywają swój najważniejszy dzień w szkole, gdyż złożą ślubowanie na sztandar szkoły i będzie to świadectwem przyjęcia w poczet uczniów. Zanim dzieci zostały przyjęte oficjalnie do grona społeczności szkolnej, stanęły przed dużym wyzwaniem – egzaminem. Bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Egzamin przeprowadzili starsi uczniowie z Samorządu Uczniowskiego: Marika Chruściel-Stanior i Miłosz Skowron. Zadaniem pierwszaków było m.in. odpowiedzieć, jakie powinno być zachowanie w szkole, mieli przedstawić swoją klasę, rozwiązać zagadki, zaśpiewać piosenkę i zatańczyć oraz powiedzieć, jak należy spakować plecak do szkoły. Egzamin dzieci zdały doskonale. Następnie został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy.  

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wywołało wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała pani dyrektor Małgorzata Klimczyk-Karpińska. Pan wójt Ireneusz Gliściński  wręczył pamiątkowe dyplomy i słowniki. Ks. Marek Szyba pobłogosławił dzieci i  poświęcił plecaki.  Uczniowie otrzymali również upominki – rożki obfitości  i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszyscy życzyli naszym uczniom sukcesów w nauce i dużo radości w zdobywaniu wiedzy.
W roku szkolnym 2023/2024 uroczyste ślubowanie złożyli:

  1. Maja Domagała
  2. Julian Klimczyk
  3. Natan Klimczyk
  4. Ada  Stefańczyk
  5. Miłosz Sornat
  6. Kamil Włodarczyk

Wychowawczyni Małgorzata Sornat  dziękuje  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia naszego szkolnego święta.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście uczniami naszej szkoły. Życzymy Wam powodzenia!

wych. Małgorzata Sornat

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin