Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie zorganizowało konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI z powiatu włoszczowskiego  pt.:  „Szlakiem polskich legend”. Celem głównym konkursu było podnoszenie świadomości historycznej i kulturowej dzieci oraz rozwijanie w nich  postawy patriotycznej.

Tematem pracy była ilustracja dowolnej polskiej legendy. Dzieci mogły wykonać pracę w formie rzeźby, instalacji, makiety bądź rysunku.
PCK-R we Włoszczowie zorganizował  7 października dla wszystkich uczestników konkursu wycieczkę do Krakowa.

Przygodę rozpoczęto od warsztatów w Żywym Muzeum Obwarzanka, w czasie których dzieci poznały historię typowego wypieku z Krakowa oraz samodzielnie go wykonały. Pogoda dopisała wyśmienicie, więc w dalszej części dzieci spacerowały z przewodnikiem po ulicach Krakowa podziwiając Rynek, Wawel, Smoczą Jamę, okno papieskie, teatr Juliusza Słowackiego. Po smacznym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.

Dziękujemy pomysłodawcom i sponsorom za wspaniałą wycieczkę.

         📞 tel: +48 413917011                 📧 email: poczta@szkolamieczyn.pl                 👨‍👩‍👦‍👦 facebook                 💒 organ prowadzący szkołę: Gmina Krasocin