SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Uświadamianie uczniom potrzeby zachowania rozsądku i zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania zimowych sportów i organizowania zabaw na świeżym powietrzu, a także podczas poruszania się po ulicach i drogach publicznych jest obowiązkiem każdej szkoły. Dlatego też 22 stycznia w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantami, poświęcone bezpieczeństwu dzieci podczas zabaw zimowych.  Głos zabrał dzielnicowy pan Zbigniew Lichosik i w ciekawy sposób opowiadał o niebezpieczeństwach czyhających na użytkowników drogi. Uczulał na właściwe poruszanie się po nich, prawidłowe przechodzenie przez ulicę oraz bezpieczne zabawy z dala od ruchliwych ulic.
Niezwykle istotne jest stałe uświadamianie młodym ludziom, że brawurowa jazda na nartach, korzystanie z lodowisk na zmarzniętych rzekach i zbiornikach wodnych, poruszanie się po poboczach ruchliwych szos bez należytego oznaczenia się odblaskami lub światłem niesie ze sobą ryzyko nieszczęśliwego wypadku.

 

Większość tragicznych wypadków jest następstwem lekkomyślności i lekceważenia niebezpieczeństwa. Ważne jest aby małe dzieci wiedziały jak należy się zachować  w sytuacji zaistniałego niebezpieczeństwa, znały numery telefonów alarmowych i sposób powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach.
Spotkanie minęło w ciepłej i przyjaznej atmosferze, a informacje i udzielone przestrogi dotyczące bezpieczeństwa, na pewno pozwolą wszystkim uczniom w dobrym zdrowiu powrócić po feriach do szkoły. 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.