SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w konkursie "Mistrz Języka Angielskiego"

CEL:
-Doskonalenie znajomości języka angielskiego
-Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
-Sprawdzenie swoich dotychczasowych umiejętności i wiedzy językowej.

Warunki udziału:
W szkolnym konkursie biorą udział chętni uczniowie klas I-VII.
Uczniowie otrzymują zagadnienia do konkursu, następnie w terminie ustalonym przez nauczyciela uczniowie piszą test wiedzy.
Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka angielskiego w szkole podstawowej oraz podstawowe informacje dotyczące świąt, zwyczajów i kultury Wielkiej Brytanii.

Konkurs jest bezpłatny.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy udziału.
Zwycięzcy w każdej klasie otrzymają dyplomy z tytułem Klasowego Mistrza Języka Angielskiego i upominki.
Zwycięzcą jest uczestnik, który uzyska największą ilość punktów na teście.

Terminy :
klasy I-III : 9 kwietnia 2018
klasy IV-VII : 10 kwietnia 2018

 

ZAGADNIENIA DO KONKURSU MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO  2018

KLASA I
1. Kolory
2. Zabawki
3. Liczebniki 1-10
4. Przybory szkolne
5. Zwierzęta
6. Udzielanie prostych informacji , odpowiedzi na pytania np. What’s your name? How old are you?
KLASA II
1. Liczebniki 1-100
2. Zabawki, przedmioty i meble w pokoju np. komiks, stół
3. Przybory szkolne
4. Udzielanie informacji na swój temat np. What’s your name? How old are you? Where do you live?
5. Opis pomieszczenia z użyciem ‘There is, there are’
6.Czasowniki have got, like, to be np. What is it? What is your favourite food? Do you like pizza? Have you got a brother?
7.Święta, zwyczaje w Wielkiej Brytanii: Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc (Easter)
8. Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej
KLASA III
1. Udzielanie odpowiedzi na proste pytania np.:What do you have for breakfast? What time do you go to bed? Can you swim? Do you like pasta? What’s in your town? What’s your favourite film? What’s your favourite food?
2. Czasownik like/don’t like/likes/doesn’t like
3. Zaimki his/her
4. Godziny
5. Liczebniki 1-100.
6. Formy spędzania wolnego czasu np. reading, painting, watching tv
7.Święta, zwyczaje: Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc (Easter)
8.Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej
KLASA 4
1. Święta, zwyczaje: Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc (Easter)
2. Czas gramatyczny Present Simple
3. Zaimki osobowe I, you, she, he, it, we, you, they
4. Czasownik to be, have got
5. Kraje i narodowości
6. Przymiotniki opisujące wygląd człowieka np. young, pretty, nice, ugly, tall, short …
7. Opis pomieszczenia z użyciem there is, there are, there isn’t , there aren’t
8.Zawody, praca np. teacher, firefighter
9.Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej

KLASA 5
1. Święta, zwyczaje: Święto Dziękczynienia (Thanksgiving)Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc (Easter)
2. Czas gramatyczny Present Simple
3. Zaimki osobowe I, you, she, he, it, we, you, they
4. Czasownik to be, have got, like
5. Kraje i narodowości
6. Przymiotniki opisujące wygląd człowieka np. young, pretty, nice, ugly, tall, short …
7. Opis pomieszczenia z użyciem there is, there are, there isn’t , there aren’t
8. Czas gramatyczny Present Simple, Present Continuous    
9.Czasowniki nieregularne
10.Uzupełnianie dialogu , scenka w kinie, w restauracji
11.Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej

KLASA 6
1. Środki językowe (zadanie z lukami)
2. Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous
3. Funkcje językowe, uzupełnianie rozmowy brakującą wypowiedzią
4. Stopniowanie przymiotników np. bad-worse-the worst
5. Czasowniki nieregularne
6.Słownictwo: dom, wyposażenie, praca, życie towarzyskie, formy spędzania wolnego czasu, żywienie, zakupy, turystyka, szkoła, przedmioty nauczania, przybory szkolne
7.Święta, zwyczaje: Święto Dziękczynienia (Thanksgiving), Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc (Easter)
8.Czytanie, wyszukiwanie informacji
9.Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej

KLASA 7
1.Czasy gramatyczne: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Continuous
2.Konstrukcje will, be going to
3. Stopniowanie przymiotników
4.Słownictwo: dom, człowiek, praca, szkoła, turystyka, życie towarzyskie, zakupy,
5.Funkcje językowe, uzupełnianie rozmowy brakującą wypowiedzią
6.Czasowniki nieregularne
7.Czytanie, wyszukiwanie informacji szczegółowych
8.Święta, zwyczaje: Święto Dziękczynienia (Thanksgiving), Boże Narodzenie (Christmas), Dzień Św. Patryka (St. Patrick's Day), Wielkanoc         (Easter)
9.Symbole, flagi, patroni Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej

Copyright © 2014. All Rights Reserved.