SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Dnia 30 maja 2018 r. społeczność Szkoły Podstawowej w Mieczynie świętowała Dzień Patrona i 10 rocznicę nadania imienia. Od dnia 28 maja 2008 r.  szkoła nosi  zaszczytne imię ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową i zapalenia symbolicznego znicza. Następnie wszyscy udali się do kaplicy w Mieczynie na dziękczynną Mszę Świętą, którą koncelebrowali zaproszeni księża: ks. profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk - wykładowca na  Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. kanonik Wiesław Szymkiewicz - proboszcz parafii Dziebałtów  oraz proboszcz parafii Stojewsko ks. kanonik Marek Szyba.  W czasie Eucharystii społeczność szkolna, zaproszeni goście oraz przybyli na mszę św. rodzice i mieszkańcy Mieczyna modlili  się o rychłą beatyfikację kardynała Wyszyńskiego.
Po mszy wszyscy zebrani w kościele udali się do szkoły, aby obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów klas III-VII oraz oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pań: Wandy Wilczyńskiej,  Agaty Frączek i Małgorzaty Sornat.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska, witając przybyłych do szkoły gości: Wójta Gminy Krasocin pana Ireneusza Gliścińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Krasocin pana Rafała Chruściela, księdza profesora Mariana Kowalczyka, księdza Wiesława Szymkiewicza, księdza Marka Szybę, przyjaciela szkoły pana Tadeusza Włodarczyka, a także rodziców, mieszkańców Mieczyna, nauczycieli i uczniów.  W swym wystąpieniu przeniosła się wspomnieniami do wydarzeń sprzed 10 lat.

 

Zwróciła uwagę, że  postać wybitnego patrona ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego stała się bliska sercom uczniów i nauczycieli, a zapoznając się z jego życiorysem, społeczność szkolna poznała  również  ważny fragment najnowszej historii Polski. Również uczniowie w swoim programie wspominali niezapomniane i wzruszające wydarzenia z roku 2008.  Podkreślili, iż wybór Prymasa Tysiąclecia na Patrona zobowiązuje wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli do kierowania się w życiu jego słowami: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.
Szkoła kultywuje tradycje rodzinne i narodowe. Należy do wielkiej rodziny szkół noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, który zostawił ogromną spuściznę, skarbnicę idei, myśli i uczuć, z której powinniśmy czerpać teraz i w przyszłości. Nie ma obecnie ucznia w Mieczynie, który nie wiedziałby, kim był Stefan Wyszyński. Rokrocznie odbywają się w szkole konkursy wiedzy o Patronie,  w których uczniowie wykazują się doskonałą znajomością biografii Prymasa.
W trakcie programu artystycznego zwycięzcy tegorocznego konkursu z klas IV-VII: Dawid Sójka, Kinga Radek, Natalia Dwojakowska i Kinga Kowalczyk wzięli udział w quizie przygotowanym przez uczniów kl. VII: Kacpra Jakuba Łapota i Jakuba Klimczyka. W programie nie mogło również zabraknąć ABC Krucjaty Miłości, a także fragmentów kazań okolicznościowych oraz pieśni  dedykowanych  Matce Bożej. Recytacje fragmentów prozy przypomniały obecnym, że w codziennej gonitwie warto się zatrzymać,  dostrzec drugiego człowieka, uwolnić się od egoizmu, zakłamania, nieuczciwości, a także nade wszystko ukochać ojczyznę.
Po występie uczniów głos zabrał pan wójt Ireneusz Gliściński, składając życzenia i gratulacje szkolnej społeczności z okazji jubileuszu. Wspólnie z przewodniczącym rady gminy panem Rafałem Chruścielem wręczyli na ręce Pani Dyrektor pamiątkową  statuetkę z wizerunkiem anioła, a zaproszonym księżom książki przedstawiające historię Gminy Krasocin.
 Głos zabrał też stały już uczestnik Dni Patrona w Mieczynie – przyjaciel szkoły i jej absolwent  pan Tadeusz Włodarczyk. Od dziesięciu lat zaszczyca on swoją obecnością społeczność szkolną i stale wzbogaca bibliotekę o książki poświęcone Prymasowi Tysiąclecia.  Pan Włodarczyk wręczył także książki zaproszonym gościom, by były dla nich pamiątką z okazji  jubileuszu.
Na zakończenie Pani Dyrektor  podziękowała  gościom za przybycie do szkoły i wspólne świętowanie tej ważnej uroczystości, a uczniowie wręczyli symboliczne kwiaty.

 


    

Copyright © 2014. All Rights Reserved.