SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Klasy 0 – III uczestniczą w ogólnopolskim projekcie edukacji prozdrowotnej „Zdrowo jem, więcej wiem”. Projekt powstał w trosce o zdrowie młodego pokolenia i w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
W czasie zajęć staraliśmy się uświadomić dzieciom jak ważny jest związek pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślić rolę codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. W działaniach dydaktycznych staramy się wyrobić w dzieciach nawyki oraz przekonania, które pozwolą im cieszyć się zdrowiem.
W związku z tym dzieci analizowały piramidę żywieniową, wykonywały w szkole sałatki owocowo-warzywne, robiły kanapki z użyciem warzyw. Takie zajęcia pomagają też dzieciom przezwyciężyć niechęć do niektórych produktów i je polubić.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.