Wzorem lat poprzednich w poniedziałek 27 maja w szkole w Mieczynie zorganizowane zostały obchody Dnia Patrona - Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.40 złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod tablicą pamiątkową przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Po powitaniu społeczności szkolnej przez panią dyrektor mgr Małgorzatę Klimczyk - Karpińską i przedstawieniu programu uroczystości uczniowie wraz z opiekunami udali się do pobliskiego kościoła na mszę świętą.
Po zakończeniu uroczystości w kościele rozpoczęła się akademia ku czci Prymasa Tysiąclecia, którą poprzedziło wspólne odśpiewanie hymnu szkoły. Na wstępie uczniowie klasy ósmej przekazali Sztandar Szkoły przedstawicielom klasy siódmej z apelem o szacunek dla tego symbolu i godne reprezentowanie swojej szkoły. Następnie dyrektor Małgorzata Klimczyk - Karpińska raz jeszcze powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności przybyłych gości: proboszcza parafii w Stojewsku ks. Marka Szybę, przedstawicieli Rady Rodziców oraz absolwenta tutejszej szkoły pana Tadeusza Włodarczyka, który od lat stara się uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.
Następnie uczniowie klas V- VIII przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: Wandy Winiarskiej i Aliny Sakwy oraz Agaty Frączek Wandy Wilczyńskiej. Młodzież zaprezentowała recytację wierszy i scenki z życia kardynała Wyszyńskiego. Akademię uświetniły pieśni chóru oraz występ utalentowanych muzycznie uczniów. Karolina Bednarska zachwyciła wykonaniem pieśni „W cieniu skrzydeł Twych”, na gitarze akompaniował jej Filip Stępień. Program artystyczny zakończył się niezwykle wzruszającym wykonaniem „Barki” na saksofonie przez Jakuba Klimczyka.
Po części artystycznej głos zabrała Dyrektor Szkoły, dziękując wszystkim uczniom oraz ich opiekunom zaangażowanym w przygotowanie akademii. Następnie pan Tadeusz Włodarczyk swoim zwyczajem przekazał bibliotece szkolnej dwie pozycje książkowe dotyczące życia i działalności kardynała Wyszyńskiego. Przekazał również nagrody na zakończenie roku szkolnego dla uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce z przedmiotów ścisłych.
Uroczystość miała wyjątkowy i podniosły charakter, ale jednocześnie przebiegała w atmosferze wzajemnej życzliwości.

Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019
Święto Patrona 2019