SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Hasło „Deutsch ist einfach” było mottem tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu Leksykalno - Gramatycznego w języku niemieckim, który odbył się 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych powiatu włoszczowskiego. W bieżącym roku wzięło w nim udział ogółem 22 uczestników.
Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 3 części: zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno – gramatycznego, obejmującego zakres materiału zawarty w podstawie programowej szkół podstawowych oraz testu sprawdzającego wiedzę o krajach niemieckojęzycznych.
Celem konkursu było wykrywanie uzdolnień młodzieży, motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności, mobilizowanie do samodzielnej i systematycznej pracy oraz popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, rozwijanie zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Reprezentacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie spisała się wyśmienicie. Aleksandra Siwek zajęła 1 miejsce a jej siostra Tatiana Siwek zajęła 2 miejsce. Aleksandra jest uczennicą klasy siódmej, natomiast Tatiana klasy piątej.

Ola i Tatiana zostały również laureatkami II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego.

 

Gratulujemy.

 

  

Copyright © 2014. All Rights Reserved.