Plakat z napisem: Egzamin ósmoklasisty

Ministerstwo Edukacji Narodowej  poinformowało, że egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym odbędzie się w terminie 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z wyrazami szacunku 
Małgorzata Klimczyk-Karpińska
Dyrektor SP w Mieczynie