Logo informacji - litera "i" w okręgu

Ze względu na konieczność przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych w dniu 26.VI.2020 r. świadectwa otrzymają tylko uczniowie klasy VIII. Uczniowie pozostałych klas otrzymają świadectwa w dniach 29.06 – 02.07.2020 r. zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców klas.

W przypadku koniecznej potrzeby świadectwa można odebrać w formie indywidualnej (sekretariat szkoły od 29.VI.2020 r.). Świadectwa  wydawane będą po uprzednim zdaniu do biblioteki podręczników (z rozliczeniem braków).

Uczniowie zgłaszający się po odbiór świadectw są zaopatrzeni w maseczki zasłaniające nos i usta. Do szkoły wchodzimy pojedynczo, wejściem głównym i dezynfekujemy ręce. Odbiór świadectw przez uczniów kl. I-VII następuje w świetlicy szkolnej.
Uwaga !
Proszę nie gromadzić się przed szkołą. Bezpośrednio po rozdaniu świadectw i wyjściu ze szkoły uczniowie udają się do domów.