SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

1 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej. Na rozpoczęciu  roku szkolnego obecni byli nie tylko uczniowie szkoły, ale także rodzice niektórych dzieci.

Na początku miało miejsce wejście pocztu sztandarowego, po czym odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły- pani M. Klimczyk- Karpińska. Po przemówieniu pani dyrektor odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy V.

Na akademii wspominano wakacje, przypominano o nadejściu nowego roku szkolnego i związanych z nim obowiązkach oraz o bardzo ważnej dla Polaków rocznicy. 1 września obchodziliśmy 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamięć poległych na różnych frontach tej wojny uczczono minutą ciszy. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie czekali na nich wychowawcy z ważnymi do przekazania informacjami. O godzinie 10.30 wszystkie klasy zebrały się przed budynkiem szkoły, by udać się do kościoła na wspólną modlitwę.

 

J. Sornat

Copyright © 2014. All Rights Reserved.