SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Wkrótce kolejna edycja Biesiady Czytelniczej "Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga"

Zapraszamy uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin do udziału w kolejnej edycji Biesiady Czytelniczej „Z książki płynie odwaga, książka w życiu pomaga”. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie twórczość Hansa Chrystiana Andersena. Nauczycielem odpowiedzialnym za imprezę jest pani Lidia Siwek.

 • Biesiada odbędzie się 30.03. 2010, początek imprezy – godz. 11.00.
 • Każda szkoła przygotowuje 10- minutową prezentację wybranego utworu autorstwa Hansa Chrystiana Andersena.
 • W prezentacji może wziąć udział max. 6 uczniów.
 • Prezentacja odbywać się będzie w dowolny sposób (opowiadanie, inscenizacja, śpiew itp.).
 • Za włożoną pracę w krzewienie czytelnictwa wszyscy otrzymują dyplomy i podziękowania.
 • Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać pisemnie lub telefonicznie na adres szkoły do dnia 22.03.2010r.
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Mieczynie, 29 -05 Krasocin, nr telefonu: 0413917011 lub 0607294970.

CELE DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

 • Rozbudzanie potrzeby czytania, kontaktu z dziełem literackim, ujawnianie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Kształtowanie umiejętności wyodrębniania postaci i zdarzeń w utworze literackim.
 • Rozwijanie sztuki jasnego i dokładnego wyrażania swoich myśli i doświadczeń, uzasadniania swoich sądów.
 • Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy.
 • Pobudzenie wyobraźni uczniów.
 • Kształcenie umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie sprawności zdobywania i wykorzystywania rozmaicie przedstawionych informacji.
 • Integracja dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.