SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Pozyskaliśmy fundusze na  zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.

Ruch i zabawa są naturalną potrzebą dzieci w młodszym wieku szkolnym. Według Paula E. Dennisona, „ruch jest drzwiami” do uczenia się. Pobudza i aktywizuje wiele naszych możliwości umysłowych. Wpływa na wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy, a to jest gwarancją sukcesu w szkole.

Aby zapewnić uczniom najmłodszym właściwy rozwój psychofizyczny, warto zadbać o miejsca zabaw w szkole, które wyposażone byłyby w kolorowe, przyjazne i różnorodne pomoce dydaktyczne posiadające walory poznawcze i estetyczne. Biorąc pod uwagę różne cele edukacyjne i wychowawcze podejmowanych przez dzieci zabaw oraz innych form aktywności podczas przebywania w miejscu zabaw, wydzielone byłyby określone strefy, np. w jednej strefie miejsca zabaw znajdowałyby się pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, a zarazem usprawniałyby koordynację wzrokowo-ruchową. Inna strefa miejsca zabaw zawierałaby pomoce dydaktyczne usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki, ale także dające możliwość odpoczynku. Znajdowałyby się tam kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami, w których dzieci realizowałyby formy aktywności ukierunkowane na wspomaganie i kształtowanie umiejętności motorycznych w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej. Mieściłoby się tam także wyposażenie umożliwiające dziecku odpoczynek i wyciszenie w dogodnej dla niego pozycji (materace, pufy ).

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.