SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Wigilia w szkole jest oka­zją do wspól­nego prze­ży­wa­nia wyjąt­ko­wego nastroju Świąt Bożego Naro­dze­nia. 22 grudnia był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. W przeddzień przerwy świąteczno - noworocznej we wszystkich klasach odbyły się klasowe wigilie. Uczniowie dzielili  się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia, a przy wigilijnym stole śpiewali kolędy.

O godz. 12:00 cała szkolna społeczność oraz emerytowani pracownicy i rodzice zebrali się w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem Ewangelii przez księdza proboszcza Marka Szybę. Potem dzieci z oddziału przedszkolnego wysta­wiły Jasełka Bożo­na­ro­dze­niowe. Na sce­nie poja­wili się paste­rze, anioły, trzej mędrcy oraz Maryja z Józe­fem i Dzie­ciąt­kiem Jezus. Starsi uczniowie z chórku  śpie­wali kolędy i pio­senki o tema­tyce świą­tecz­nej. Na zakończenie spotkania Pani dyrektor i ksiądz proboszcz złożyli zebranym życzenia świąteczno - noworoczne.

 Copyright © 2014. All Rights Reserved.