SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w szkolnych konkursach:

 1. "Czy znasz przysłowia polskie"
 2. "Mistrz ortografii"

Szkolny konkurs "Czy znasz przysłowia polskie"

Adresaci konkursu: klasy II, III

Termin konkursu: marzec 20011r.

Cele konkursu:

 • Zapoznanie uczniów z najpopularniejszymi przysłowiami polskimi.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z informacji.
 • Wspomaganie myślenia uczniów.
 • Sprawdzenie znajomości przysłów polskich.
 • Wdrażanie do współzawodnictwa.

Regulamin

- W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klasy II i III.

- Każdy uczeń przygotowuje się do konkursu indywidualnie korzystając z dostarczonych przez nauczyciela pomocy lub korzysta

z dostępnych źródeł informacji.

- Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie proszeni są o zgłoszenie się do pani Mieczysławy Ciszek.

- Nauczyciel poinformuje uczniów o dokładnym terminie konkursu.KONKURS " Mistrz ortografii"

Uczestnicy konkursu: klasa II , III

Termin: kwiecień, 2011r.

Cele konkursu:

 • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
 • Podniesienie poziomu znajomości ortografii.
 • Utrwalanie nawyku poprawnego pisania.
 • Kształcenie pamięci, uwagi , logicznego myślenia.

Regulamin konkursu:

- I etap konkursu to dyktando, w którym biorą udział wszyscy uczniowie klasy II i III.

- Do II etapu przechodzą po 3 osoby z każdej klasy, które najlepiej napiszą dyktando. Spośród tych uczniów zostanie wyłoniony mistrz ortografii klasy II i mistrz ortografii klasy III.

- O dokładnym terminie konkursu poinformują uczniów nauczyciele, panie: Mieczysława Ciszek i Urszula Dudek,

Mieczysława Ciszek

Copyright © 2014. All Rights Reserved.