SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zapraszamy uczniów kl. III - VI do udziału w Konkursie o zdrowiu

1.Cele konkursu

 • pogłębianie wiedzy na temat zasad higieny osobistej, odzieży i otoczenia,
 • poznawanie znaczenia pokarmów i ich podstawowych składników dla prawidłowego funkcjonowania organizmu młodego człowieka,
 • nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia swojego i innych,
 • uwrażliwienie na zdrowotne potrzeby swoje i innych,
 • kształtowanie pożądanych nawyków i zachowań zdrowotnych,
 • utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach,
 • rozwijanie twórczego myślenia,

2. Nauczyciel przygotowujący: Irena Kukla

3. Termin i miejsce przebiegu konkursu: 4kwietnia 2011 Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.

4. Zasady konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VI
 • Zadanie konkursowe dla uczniów klas III-IV polega na napisaniu testu składającego się z 12 zadań .
 • Zainteresowani uczniowie na miesiąc przed planowanym terminem konkursu otrzymali zestaw zagadnień opracowany przez nauczyciela przyrody .
 • Konkurs wygrywają uczniowie, którzy uzyskają maksymalną ilość punktów spośród wszystkich uczestników .
 • Chętni uczniowie klas V-VI mają za zadanie napisać wiersz-rymowankę o zdrowiu.
 • Wiersze- rymowanki należy oddawać do 31. 03 .2011do nauczyciela przyrody.
 • Jury wybierze trzy najładniejsze, najoryginalniejsze wiersze – rymowanki.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz upominki.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7 kwietnia w Światowy Dzień Zdrowia.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.