SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

XIX Tydzień Kultury Języka był obchodzony w dniach 21-26 marca pod hasłem „Przeżywajmy poezję”. W szkole w związku z obchodami uczniowie kl. IV-VI wzięli udział w kilku konkursach indywidualnych i zbiorowych.

W konkursie o TYTUŁ SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII wzięli udział prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły. W wyniku eliminacji klasowych do II szkolnego etapu przeszli uczniowie:

 

z kl. IV: Kinga Chruściel, Weronika Wertka, Julia Siwek, Weronika Woś, Damian Frączek.

z kl. V: Oliwia Tatar, Sebastian Klimczyk, Klaudia Łapot;

z kl. VI: Justyna Frączek, Natalia Robak, Diana Gągorowska, Magdalena Kuśmierczyk, Weronika Palac.

Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zdobyła Diana Gągorowska. Z kl. IV najlepiej napisał Damian Frączek, z kl. V Oliwia Tatar a z kl. VI II miejsce zdobyła Natalia Robak. Diana Gągorowska otrzymała ocenę celującą z j. polskiego z prac dodatkowych, natomiast Damian Frączek, Oliwia Tatar i Natalia Robak oceny bardzo dobre.

Uczniowie kl. IV-VI wzięli również udział w konkursie o TYTUŁ SZKOLNEGO MISTRZA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ. Tytuł mistrza zdobyła Klaudia Łapot, otrzymała ona dyplom i ocenę celującą z j. polskiego z prac dodatkowych. Najlepiej test w kl. IV napisał Krystian Kozieł, w kl. VI Magda Kuśmierczyk, II miejsce z kl. V zdobył Karol Kukla. Uczniowie ci otrzymali oceny bardzo dobre z j. polskiego z prac dodatkowych. Test poprawności składał się z 30 zadań typu zamkniętego i zawierał niektóre najczęściej spotykane błędy uczniowskie wybrane z wypracowań i sprawdzianów. Uczniowie kl. VI przytoczyli te zadania, prawidłowe odpowiedzi znajdowały się również na gazetce ściennej. Uczniowie kl. II i III wzięli udział w dwóch konkursach:

  • „Mistrz ortografii”
  • „Przysłowia mądrością narodów”

W konkursie ortograficznym uczestniczyli wszyscy uczniowie z tych klas, Mistrzem ortografii kl. II został Dawid Stępień, a kl. III Angelika Ptak. W konkursie „ Przysłowia mądrością narodów” uczestniczyli chętni uczniowie, a wyniki konkursu przedstawiają się następująco.

Kl. II

1. Karolina Wydrych

2. Paweł Wydrych

3. Patrycja Kozieł

Kl. III

1. Eliza Palac

2. Igor Kukla

3. Maja Sobczyk

Wanda Wilczyńska, Mieczysława Ciszek, Urszula Dudek

‘’PRECZ Z WULGARYZMAMI‘’

Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły posługiwali się zawsze pięknym językiem ojczystym, dlatego w ramach XIX Tygodnia Kultury Języka uczniowie klas IV-VI wykonali plakaty promujące kulturalną mowę bez użycia wulgaryzmów. Wszyscy ci, którzy zaangażowali się w przygotowanie plakatów, dołożyli wielu starań i użyli różnych technik artystycznych, aby jak najlepiej wyrazić hasło nawołujące do kultury słowa. Prace wyeksponowaliśmy na korytarzu szkolnym, zaś podczas apelu podsumowującego przewodniczący klas IV-VI odebrali pamiątkowe dyplomy.

M.GACIA

Copyright © 2014. All Rights Reserved.