SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Zapraszamy uczniów klas IV - VI  do udziału w konkursie czytelniczym.

 

Nikt nie rodzi się z potrzebą czytania,

Potrzebę tę się nabywa. /S. Mrożek/

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”

Cele konkursu:

  • Zachęcanie uczniów do sięgania po lekturę, motywowanie do indywidualnego kontaktu z książką.
  • Rozbudzanie radości czytania.
  • Przygotowanie uczniów do odbioru dzieła literackiego.

Odbiorcy:

  • Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

Warunki i zasady uczestnictwa:

  • Chętni uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią interesujących ich książek.
  • Przygotowują informacje o przeczytanej lekturze według następującego schematu:

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.

2. Tytuł i autor książki.

3. Liczba przeczytanych stron.

4. Główni bohaterowie.

5. Najciekawsza przygoda.

6. Imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.

  • Uczniowie zdają ustne sprawozdanie z przeczytanej książki organizatorowi konkursu, na rozmowę przynoszą lekturę i kartę informacyjną.
  • Podsumowanie konkursu odbywa się pod koniec każdego semestru.
  • Organizator podlicza liczbę przeczytanych stron przez każdego uczestnika i ustala I, II, III miejsce w każdej klasie.
  • Laureatami zostają uczniowie, którzy zdobędą I miejsca. Otrzymają oni oceny celujące z języka polskiego za prace dodatkowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego za prace dodatkowe.

Organizator konkursu

mgr Wanda Wilczyńska

Copyright © 2014. All Rights Reserved.