SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

Konkurs odbywa się w formie pisemnej i przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6 Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie.

 

  • Celem konkursu jest zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności językowych oraz promowanie uzdolnionych językowo uczniów naszej szkoły .
  • Zagadnienia konkursowe obejmują treści realizowane na lekcjach języka angielskiego.
  • Uczniowie klas I-III piszą test sprawdzający znajomość słownictwa określającego obiekty w najbliższym otoczeniu.
  • Test przygotowany dla uczniów klas IV-VI sprawdza znajomość leksyki, podstawowych struktur gramatycznych oraz poziom opanowania umiejętności językowych tj.: pisanie, czytanie, słuchanie.
  • Termin konkursu : 23 stycznia 2012
  • Organizator : Maria Gacia

Do zdobycia są tytuły ‘Mistrzów Języka Angielskiego’ , pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału !

Copyright © 2014. All Rights Reserved.