SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zapraszamy uczniów kl. IV - VI do udziału w pierwszym szkolnym turnieju matematycznym o tytuł Mistrza Krzyżówek Matematycznych. Zgłoszenia uczestników przyjmują panie A. Szymczyk i A. Frączek

I Szkolny Turniej Matematyczny o Puchar Dyrektora Szkoły

„Mistrz krzyżówek matematycznych i nie tylko”

I. CELE TURNIEJU:

1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych.

2. Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej.

3. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności.

4. Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów.

5. Stworzenie właściwej atmosfery i życzliwej rywalizacji.

6. Dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

II. ADRESACI TURNIEJU

Do Turnieju Matematycznego mogą zgłaszać się chętni uczniowie z klas IV-VI.

III. ORGANIZATORZY TURNIEJU

Zgłoszenia do Turnieju przyjmują oraz informacji udzielają: p. Agata Szymczyk oraz p. Agata Frączek.

IV. ETAPY TURNIEJU

I etap – eliminacje klasowe będą polegały na rozwiązaniu krzyżówki matematycznej z hasłem.

II etap

Do II etapu przechodzą uczniowie z największą ilością punktów z I etapu. II etap odbędzie się 21 marca 2012 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły. Uczniowie wezmą udział w rundzie zagadek i szybkich pytań matematycznych, będą odgadywać rebusy i układać matematyczne puzzle. Pytania matematyczne dostosowane będą do wieku uczestnika turnieju.

Tytuł Mistrza Matematycznego oraz Puchar Dyrektora Szkoły otrzyma uczeń z największą ilością punktów po dwóch etapach turnieju. Jeżeli dwóch lub trzech zawodników po skończeniu się pytań ma tę samą liczbę punktów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłonienia jednego zwycięzcy poprzez dodatkowe zadania.

A. Szymczyk, A. Frączek

Copyright © 2014. All Rights Reserved.