Uczniów kl. II i III zachęcamy do udziału  w  walce o  tytuł Mistrza Ortografii. Konkurs odbędzie się już w kwietniu. Zapraszamy!

 

 

Termin: kwiecień, 2012r.

Cele konkursu:

  • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
  • Podniesienie poziomu znajomości ortografii.
  • Utrwalanie nawyku poprawnego pisania.
  • Kształcenie pamięci, uwagi , logicznego myślenia.

Regulamin konkursu:

- I etap konkursu to dyktando, w którym biorą udział wszyscy uczniowie klasy II i III.

- Do II etapu przechodzą po 3 osoby z każdej klasy, które najlepiej napiszą dyktando. Spośród tych uczniów zostanie wyłoniony mistrz ortografii klasy II i mistrz ortografii klasy III.

- O dokładnym terminie konkursu poinformują uczniów nauczyciele, panie: Mieczysława Ciszek i Urszula Dudek,

Mieczysława Ciszek