SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Szóstoklasiści przystąpili dziś do sprawdzianu kompetencji. Uczniowie pisali test, który sprawdzał ich wiedzę zdobywaną przez sześć lat nauki. Był to dla nich pierwszy poważny egzamin w życiu.  Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki  sprawdzianu w formie elektronicznej  szkoły otrzymają 27 maja, a zaświadczenia z wynikami wręczone będą uczniom w dniu 28 czerwca.

Zobacz arkusz sprawdzianu i przykładowe odpowiedzi.

S-1-132 Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

S-7-132 Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i uczniów słabosłyszących

Odpowiedzi do zestawu S-1-132

1. A

2. D

3. C

4. A

5. D

6. C

7. B

8. B

9. A

10. A

11. B (liczba 5)

12. B (czwartek)

13. C (4 monety)

14. C (9,2 kg)

15. D o godzinie 16.30

16. B o godzinie 16.38

17. D o godzinie 17.07

18. D 24 kwietnia

19. C 17 metrów

20. D dwa razy

21. przedpokój i łazienka mają po 6 metrów kwadratowych

22. 1534 x 0,2 = 306,8, potem 306,8 : 12 = 25,58.

Odpowiedź: Mogli kupić 25 sadzonek.

23. 48 x 1/3 = 16 – tyle jest książek o roślinach

48 -16 = 32 – tyle jest książek o zwierzętach

32 + 5 = 37 – tyle jest książek historycznych

Odpowiedź: Do biblioteki zakupiono 37 książek historycznych.

24. Powierzchnia trawnika to 17 metrów kwadratowych.

17 x 280 litrów = 4 760

Odpowiedź: Na powierzchnię trawnika spadło 4 760 litrów deszczu rocznie.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.