SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Dnia 28. 03. 2012 r. na szkolnym apelu podsumowano działania związane z TYGODNIEM KULTURY JĘZYKA. W tym roku myślą przewodnią były słowa Janusza Korczaka: „Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią”.

Po zapoznaniu się z sylwetką Janusza Korczaka na spotkaniu autorskim z pisarką Beatą Ostrowicką i obejrzeniu filmu Andrzeja Wajdy pt. „Korczak” uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu szkolnych konkursach językowych.

Klasy II i III wzięły udział w konkursie ortograficznym: „GŻEGŻÓŁKA” oraz w konkursie: „PRZYSŁOWIA MĄDROŚCIĄ NARODÓW”.

W konkursie ortograficznym miejsca zajęli:

w kl. II:

I   Adrian Kozieł

II  Natalia Pianka

III  Wiktoria Łapot

III  Julita Łapot

kl. III:

I  Dawid Stępień

II  Patrycja Kozieł

III  Dawid Łapot

W konkursie "Przysłowia mądrością narodów" wyniki przedstawiają się następująco.

kl.II

I  Wiktoria Łapot

II  Natalia Pianka

III  Hubert Frączek

IV  Julita Łapot

kl. III

I  Patrycja Kozieł

II  Karolina Wydrych

III  Patrycja Mróz

IV  Paweł Wydrych

Klasy IV – VI uczestniczyły w KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM pt. „GŻEGŻÓŁKA”. Z klasy IV do etapu szkolnego zakwalifikowały się: Angelika Ptak, Natalia Radek, Kinga Czerwińska, Maja Sobczyk i Eliza Palac; z klasy V – Kinga Chruściel, Weronika Woś i Damian Frączek, a z klasy VI –Klaudia Łapot i Karol Kukla. MISTRZEM ORTOGRAFII został Damian Frączek, wyróżniono również prace Angeliki Ptak i Weroniki Woś.

Ponadto dzieci z klas IV – VI mogły wykazać się umiejętnościami językowymi uczestnicząc w KONKURSIE POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ pt. „MÓW POPRAWNIE”. Tytuł MISTRZA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ nadano uczniom klasy VI: Klaudii Łapot i Marcinowi Kakowskiemu. Z klasy IV wyróżniono: Kingę Czerwińską, Zbigniewa Raczyńskiego, Natalię Radek i Maję Sobczyk, natomiast z klasy V – Weronikę Wertkę.

Laureaci ww. konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz oceny celujące za prace dodatkowe z języka polskiego, natomiast wyróżnieni uczestnicy – oceny bardzo dobre i pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie klas IV - VI wzięli również udział w międzyklasowym konkursie na plakat pod hasłem: „UWAŻAJ NA SŁOWA, PIĘKNA MOWA UROKU CI DODA”. Jego celem było zwrócenie uwagi na piękno naszego języka ojczystego oraz promowanie estetyki wypowiedzi w codziennym życiu. Uczniowie biorący udział w rywalizacji wykonali staranne, estetyczne plakaty a zwycięzcami został zespół klasy IV. Prace uczniów tej  klasy najwierniej oddały ideę TYGODNIA KULTURY JĘZYKA, a my nagrodziliśmy ich trud pamiątkowymi dyplomami.

Wanda Wilczyńska, Maria Gacia

Mieczysława Ciszek, Urszula Dudek

Copyright © 2014. All Rights Reserved.