SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

 

W naszej szkole odbywał się będzie  konkurs na najładniejszą salę lekcyjną. Pamiętacie o wystroju, gazetkach stałych i okolicznościowych. Liczy się każdy pomysł i zaangażowanie całych zespołów klasowych.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ SALĘ LEKCYJNĄ

I. Cele konkursu:

- stworzenie w salach klimatu i atmosfery sprzyjających nauce,

- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za ład, porządek i estetykę w salach lekcyjnych,

- motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy.

II. Adresaci konkursu:

- adresatami konkursu są uczniowie poszczególnych klas wraz z oddziałem przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

III. Czas trwania konkursu:

- rozpoczęcie w dniu 15.10.2012r.

- zakończenie w dniu 31.05.2013r.

IV. Sale oceniać będzie komisja w składzie:

- Pani Irena Kukla

- Pani Magdalena Kawka

- Pan Stanisław Iwanek

- Weronika Woś

- Hubert Frączek

V. Zasady konkursu

W konkursie ocenie podlegać będą:

- czystość i estetyka,

- klasowe gazetki,

- wystrój sali,

- atrakcyjne pomysły na dekoracje sali.

Komisja konkursowa dokona oceny sal trzykrotnie:

- na początku listopada

- w grudniu - oceniany będzie wystrój świąteczny.

- w styczniu

II etap

- w marcu

- w kwietniu

- pod koniec maja

Po każdym etapie zostaną przedstawione wyniki na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.

VI. Kryteria oceny sal lekcyjnych:

Sale lekcyjne oceniane będą w skali punktowej:

- czystość i estetyka: od 1 do 6 pkt.,

- klasowe gazetki: od 1 do 6 pkt.,

- wystrój sali: od 1 do 6 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w danym miesiącu – 18 pkt.

Łącznie za trzy miesiące – 54 punkty.

POWODZENIA!!!

Opracował: Samorząd Uczniowski

Copyright © 2014. All Rights Reserved.