SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

50 lat – to brzmi dumnie.

W sobotę 12 października 2013 r. nasza szkoła obchodziła swoje wielkie święto – 50 urodziny.
Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kaplicy p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, podczas której nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście, byli nauczyciele i absolwenci oraz mieszkańcy Mieczyna modlili się nie tylko w intencji szkoły, ale wspominano również związane z nią osoby, których już nie ma wśród nas. Mszę św. odprawił ks. Marek Szyba - proboszcz parafii w Stojewsku, a w jej przygotowanie oraz oprawę muzyczną włączyli się absolwenci szkoły jak również  obecni jej uczniowie.

Po nabożeństwie uczestnicy, na czele z pocztem sztandarowym, zgromadzili się przed budynkiem szkoły, aby wziąć udział w odsłonięciutablicy pamiątkowej ufundowanej przez panów Mariusza Kowalczyka i Mariusza Mazura ze Świdna. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: była dyrektor szkoły pani Stanisława Krawczyńska oraz były nauczyciel placówki, obecny Wójt Gminy Krasocin pan Ireneusz Gliściński.

Szkolne uroczystości rozpoczęły się w sali gimnastycznej wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Zebranych powitała pani dyrektor Małgorzata Klimczyk – Karpińska. Szczególnie gorąco zaprosiła do wspólnego świętowania żonę pierwszego kierownika placówki pana Mariana Rembaka, panią Łucję Rembak, następnie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach panią wizytator Iwonę Nowak, Wójta Gminy Krasocin pana Ireneusza Gliścińskiego wraz z radnymi, kierownika ZOPO w Krasocinie – panią Irenę Kuśmierczyk, dyrektorów szkół z gminy Krasocin, emerytowanych dyrektorów, nauczycieli, pracowników obsługi  oraz absolwentów szkoły w Mieczynie, prezesa ZNP- Oddział w Krasocinie i przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą. Okolicznościowe przemówienia, oprócz dyrektora szkoły, wygłosili  zaproszeni goście. Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach pani Iwona Nowak odczytała list gratulacyjny Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

„Jubileusz to szczególna uroczystość skłaniająca do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Dają one okazję do zadumy nad tym, co było i snucia wizji dotyczących przyszłości. W pamięci przywołujemy dokonania wybitnych pedagogów i kolejnych roczników absolwentów, którzy tworzyli tę piękną kartę historii Szkoły. Niezależnie od dziejowych zmian przez kolejne lata istnienia Szkoła trwale wpisała się w historię powiatu włoszczowskiego. Przez aktywną działalność na rzecz środowiska wniosła wielki wkład w jego rozwój społeczny i kulturalny.”

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami sukcesów dydaktycznych i wychowawczych w imieniu całej społeczności Gminy Krasocin złożył wójt pan Ireneusz Gliściński.

Po części oficjalnej uczniowie przedstawili program artystyczny przybliżający historię placówki. Montaż słowno – muzyczny ożywiło wspólne śpiewanie piosenek, których uczyli się pierwsi absolwenci szkoły. Recytatorzy przypomnieli również znane ze szkolnej ławy wiersze. Nie zabrakło elementów patriotycznych i wychowawczych, którymi żyje współczesna szkoła. Miłym akcentem akademii było przybliżenie klimatu sprzed lat przez niektórych gości: byłą wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach i absolwentkę szkoły w Mieczynie panią Annę Świerczewską i długoletniego nauczyciela pana Czesława Kuklę. Dopełnieniem przekazywanych treści była prezentacja multimedialna przedstawiająca fotografie z życia szkoły dawniej i dziś. Program stał się okazją do wspomnień, refleksją nad przemijającym czasem, a także przypomnieniem, że oprócz nauki w szkole jest czas na zabawę, przyjaźń, figle, są radości i rozterki, nawiązują się pierwsze sympatie.

Wzruszającym akcentem uroczystości były podziękowania skierowane do byłych nauczycieli „Jubilatki”. Dyrektor szkoły wręczyła im symboliczne róże i pamiątkowe statuetki.

Słowa uznania i podziękowania za zorganizowanie spotkania po latach usłyszeli również  gospodarze – dyrektor i grono nauczycielskie. W imieniu byłych nauczycieli  wygłosił je pan Grzegorz Olewiński.

W dalszej części uroczystości absolwenci dzielili się swoimi osobistymi wspomnieniami związanymi z pobytem w murach tej szkoły. Pan Tadeusz Włodarczyk zaprezentował fragmenty spisanych na okoliczność spotkania „Wspomnień na wesoło”, pani Jadwiga Kowalczyk podzieliła się spisanymi wierszem swoimi przeżyciami z lat szkolnych. Nie obyło się bez łez, ale były to łzy radości ze spotkania ze swoimi nauczycielami, dzięki którym (to wiadomo dopiero po latach) tak wiele się zawdzięcza.      
Wspólne świętowanie na sali gimnastycznej zakończył okazały tort, którego starczyło dla wszystkich.

Podczas spotkania goście zwiedzali „Jubilatkę”, mogli zajrzeć do kroniki szkolnej i wpisać się do księgi pamiątkowej, odnaleźć siebie, szkolnych kolegów i dawnych nauczycieli na wyeksponowanych fotografiach, zabrać na pamiątkę plakietkę czy okolicznościowy folder. Był również czas na wspomnienia ze znajomymi z dawnych lat  przy kawie i słodkim poczęstunku.

Składamy serdeczne podziękowania rodzicom za ich ogromne zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości oraz sponsorom za wsparcie finansowe: państwu Mariannie i Janowi Chruścielom   oraz Wiolecie i Rafałowi Chruścielom z Huty Starej, panu  Antoniemu Drejowi z Oleszna i pani Bożenie Stefańczyk z Mieczyna. Słowa podziękowania, za pomoc organizacyjną, kierujemy również do prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieczynie pana Mariusza Łapota.

50 – letnia tradycja Szkoły Podstawowej w Mieczynie to powód do dumy dla całej lokalnej społeczności. Obchodzony jubileusz świadczy o tym, że uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice doceniają tradycję i dbają o wizerunek szkoły.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z uroczystości 50-lecia szkoły i okolicznościowego folderu.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.