SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku także organizujemy konkurs pod hasłem „Mistrz języka angielskiego”. Celem konkursu jest motywowanie do nauki języka angielskiego i promowanie osiągnięć uczniów. W rywalizacji o tytuł Mistrza wezmą udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Mieczynie. W każdej z tych klas zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

Osoby chętne do udziału w konkursie mogą już zgłaszać się do nauczyciela języka angielskiego, p. Marii Gacia. Konkurs odbędzie się pod koniec marca 2014 roku i będzie miał formę sprawdzianu wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki oraz umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie).

Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2014. All Rights Reserved.