SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół – ZBIERAJ BATERIE! To długofalowy program dotyczący prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Program ten inicjuje szereg działań mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną  zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków. Organizatorem programu jest Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów. Uczniowie naszej szkoły zebrali już ponad 30 kg baterii, które zostały przekazane firmie Biosystem SA. Za zebrane baterie szkoła otrzyma pulę punktów, które wymieni na nagrody.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.