SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

W kwietniu, w oddziale przedszkolnym, zakończono realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL. Poza wcześniej zakupionymi meblami, sprzętem kuchennym i pomocami dydaktycznymi w miesiącach marcu i kwietniu do sali przedszkolnej zakupiono sprzęt ITC – monitor interaktywny z dostępem do Internetu, laptop, projektor, wizualizer, urządzenie wielofunkcyjne i aparat cyfrowy. Te nowoczesne multimedialne urządzenia w sposób znakomity wzbogacają i uatrakcyjniają proces dydaktyczny, a dzieci rozwijają umiejętności posługiwania się nowoczesną technologią. Współcześnie trudno bowiem wyobrazić sobie życie bez korzystania z technologii informacyjnych, a nauczenie korzystania z nich, już na poziomie przedszkolnym jest nie tylko atrakcją dla dzieci, ale też koniecznością. Interaktywna tablica proponuje na przykład „przeniesienie” dzieci do odległej Afryki, czy Paryża, dostarczając ciekawych wrażeń, ale także umożliwia samodzielną pracę dziecka dostosowaną do jego możliwości i umiejętności.

 

Zajęcia z wykorzystaniem monitora interaktywnego w oddziale przedszkolnym odbywają się każdego dnia, a dzieci bardzo chętnie wykonują ćwiczenia korzystając z programu „Przedszkolak na start”. Przykładem ciekawie przeprowadzonych zajęć w ostatnim czasie jest projekt p.t. „Tydzień ekologiczny”. W ramach tej akcji przewidziane zostały różnorodne działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej u dzieci. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach, które miały na celu w sposób twórczy i praktyczny przybliżyć wiedzę o ekologii. 17 kwietnia przedszkolaki odwiedziły Ostoję Dworską w Leśnicy. Celem wycieczki było uświadomienie dzieciom jakie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego płyną ze strony człowieka. W czasie pobytu w Ostoi dzieci brały udział w licznych zabawach, m.in. rozpoznawały drzewa oraz projektowały torbę ekologiczną.

W kolejnych dniach „Tygodnia ekologicznego” na zajęciach z przedszkolakami realizowano tematy dotyczące segregacji śmieci, zanieczyszczania powietrza i źródeł energii odnawialnej. Dzieci oglądały ciekawe filmiki na monitorze interaktywnym, uczyły się segregować odpady uczestnicząc w zabawach ruchowych a zdobyte wiadomości utrwalały ćwiczeniami z wykorzystaniem środków multimedialnych. Niezwykle ciekawym zadaniem twórczym jakie postawiono przed dziećmi było zaprojektowanie i wykonanie „eko-robota” z wykorzystaniem surowców wtórnych.

Tydzień ekologiczny zakończył spacer w pobliżu szkoły połączony ze zbieraniem i segregowaniem odpadów. Poprzez podjęcie różnych działań ekologicznych dzieci utrwaliły sobie wiedzę na temat sposobów ochrony przyrody i uświadomiły, że każdy, nawet najmłodszy przedszkolak może dbać o środowisko naturalne. Swoje działania dzieci utrwaliły na pamiątkowych zdjęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.