SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

    Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III i IV - VI Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

 

CEL: nauka języka angielskiego, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

ORGANIZATOR: pani Maria Gacia

Termin oddawania prac: do 14.12.2015 r.

Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, techniki mieszane, komputerowe programy graficzne itp.)

Praca konkursowa powinna się mieścić na papierze o formacie A4 albo A5 i musi zawierać życzenia w języku angielskim.

Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, poprawność językową życzeń.        

Jury dopuszcza (niewielką) pomoc ze strony rodziców.      

 

ENJOY YOURSELF !

     MERRY CHRISTMAS 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.