SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Fantastyczną przygodę przeżyły dzieci z oddziału przedszkolnego.
We wtorek 10.05.2016r. spotkały się  ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieczynie, panami: Mariuszem Łapotem, Kamilem Krzyżanowskim, Damianem Raczyńskim. W oczekiwaniu na przyjazd strażaków dzieci wysłuchały bajkę „Jak Wojtek został strażakiem".
W trakcie spotkania strażacy zapoznali dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą. Opowiedzieli o zasadach  bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy czy podczas interwencji związanej z wypadkiem drogowym oraz przypomnieli numery alarmowe. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną. Poznały także rodzaje mundurów strażackich: galowy, bojowy oraz strój  młodzieżówki OSP. Dodatkową atrakcją była przejażdżka wozem strażackim do budynku remizy. Pan Mariusz Łapot, prezes OSP Mieczyn,  pokazał pomieszczenia remizy i jej wyposażenie: motopompy, węże, hełmy, mundury. Dzieci obejrzały także sprzęt zabytkowy - pięćdziesięcioletnie hełmy i mundury. Wielką radość sprawiło im oglądanie  wozu strażackiego czy przymierzenie hełmu.

 

Duże wrażenie zrobiła na dzieciach  symulowana akcja gaśnicza. Po tym pokazie duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowiła w przyszłości zostać strażakami.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom bukietem kwiatów i złożyły życzenia z okazji ich święta. Gospodarze obdarowali małych gości słodyczami.
Wiedza, którą dzieci nabyły w czasie spotkania, utrwalana będzie przy każdej okazji podczas zajęć, aby nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym.
Poprzez realizację takich działań uczymy dzieci samodzielności, umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie z nimi.

 


                           

                                                                                                     
 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.