SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. ”BATERIA POMYSŁÓW”, którego organizatorem był Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach. Konkurs Honorowym Patronatem objęło Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem było zwiększenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat właściwej utylizacji baterii oraz zagrożeń dla środowiska, w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie następujących zadań:
I - zbiórka baterii
II - przygotowanie kampanii edukacyjno -informacyjnej,
III -udział w elektronicznym quizie ekologicznym,
IV - prowadzenie zajęć lekcyjnych na temat: Jaki wpływ na środowisko mają porzucone, zużyte baterie i co należy z nimi zrobić?
Od września wszyscy uczniowie z zapałem przystąpili do pracy. Do stycznia zebraliśmy prawie 50 kg baterii, które przekazaliśmy firmie Biosystem. Najwięcej baterii zebrały Nikola Wydrych, Wiktoria Łapot i Zuzia Pawelec.

 

Uczniowie z kl. V i VI przygotowali kampanię edukacyjną dla rówieśników na temat potrzeby właściwego zagospodarowania zużytych baterii i sposobów na ograniczenie użycia jednorazowych baterii. Krótki film, który przesłaliśmy do organizatora konkursu, został umieszczony na stronie „Bateria Pomysłów” .W marcu, nasze szkolne środowisko- rodziny, znajomi uczniów- głosowali na drużynę naszej szkoły. Zebraliśmy 5000 głosów. Wszystkim, którzy wspierali nasza drużynę - dziękujemy.
Kolejnym etapem był quiz ekologiczny. Dziesięcioosobowy zespół odpowiadał na pytania drogą elektroniczną. Tematyka zadań związana była oczywiście z bateriami.
W klasach młodszych przeprowadzono zajęcia lekcyjne na temat właściwego postępowania ze zużytymi bateriami .  
Na początku maja odbyło się podsumowanie konkursu. Otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz pięć zestawów gier planszowych.
 Wszystkim uczniom oraz rodzicom, którzy włączyli się w działania mające na celu poprawę środowiska przyrodniczego, dziękujemy.


Opiekun LOP
Copyright © 2014. All Rights Reserved.