SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Zakończyliśmy rok szkolny i pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych uczniów. Na uroczystym apelu w obecności młodszych kolegów, rodziców i nauczycieli szóstoklasiści otrzymali ostatnie świadectwa, nagrody książkowe za wyniki w nauce i reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym oraz dyplomy za frekwencję. Uczniowie kl. V, w imieniu własnym oraz młodszych kolegów, pożegnali naszych absolwentów krótkim programem artystycznym.     
Podsumowano również wyniki nauczania uczniów pozostałych klas i wszyscy  wyróżniający się  w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Zaszczytny tytuł Prymusa Roku otrzymali w tym roku Hubert Frączek z kl. VI i Kinga Kowalczyk z kl. V. Rodziców wyróżnionych uczniów  uhonorowano listami gratulacyjnymi.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dyrektor szkoły Małgorzata Klimczyk-Karpińska  uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi złożyła życzenia udanych wakacji.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.