SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole odbyły się konkursy dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.
Cele konkursów obejmowały:
- poszerzanie wiedzy na temat różnorodności językowej
- rozbudzanie zamiłowania do  języków
- promowanie czytelnictwa
- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w języku angielskim                                                                

- rozwijanie zdolności artystycznych
Uczniowie klas I-III przygotowali prace plastyczne  związane z nauką języków. Natomiast konkurs dla uczniów klas IV-VI podzielony był na dwie części . Zadanie pierwsze polegało  na odnalezieniu haseł podanych przez nauczyciela w słowniku angielsko-polskim. Zadanie drugie miało formę quizu związanego z językami w Europie. Organizatorem konkursów była pani Maria Gacia, nauczyciel języka angielskiego.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki.
I. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III
Miejsce I
Zuzanna Pawelec – uczennica klasy III
Miejsce II ex aequo
Uczniowie klasy III: Dawid Sójka, Kasia Kupczyk, Weronika Łapot, Oliwia Robak, Nikola Wydrych
II. Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI
Klasa 4
Miejsce I : Filip Stępień
Miejsce II: Filip Robak    
Miejsce III: Klaudia Stępień
Klasa 5
Miejsce I: Igor łapot
Miejsce II : Mateusz Mróz
Miejsce III: Kinga Pięta
Klasa 6
Miejsce I : Kacper Łapot
Miejsce II: Natalia Wiatrowska
Miejsce III: Milena Łapot
 Za udział w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i gadżety.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.