SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

8 grudnia 2016 roku  odbyła się w naszej szkole  II Gminna Gawęda Czytelnicza pod hasłem „My z niego wszyscy”.  Motywem przewodnim spotkania była biografia i twórczość Henryka Sienkiewicza. Tego wybitnego pisarza związanego z naszym regionem wybrano nieprzypadkowo. Otóż rok 2016 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać hołd temu wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska, która powitała przybyłych na tę okoliczność gości: wójta Gminy Krasocin pana Ireneusza Gliścińskiego, wojewódzkiego  koordynatora Klubów 4 H -  panią Renatę Gos, kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych panią Irenę Kuśmierczyk, przedstawiciela Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie panią Annę Pawelec, przewodniczącego  Rady Gminy - pana Rafała Chruściela i licznie zgromadzonych rodziców. Następnie wymieniła działania przeprowadzone w naszej placówce w związku z Rokiem Sienkiewiczowskim. Należały do nich m. in.: czytanie fragmentów książek pisarza we wszystkich klasach, udział w akcji „Narodowe Czytanie”  objętej patronatem Pary Prezydenckiej RP, wycieczka do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, wystawy książek pisarza, gazetki tematyczne, konkursy recytatorskie. Prowadzone zajęcia służyły rozwijaniu czytelnictwa, w ciekawy sposób wyposażały uczniów  w wiedzę historyczną, kształtowały postawy patriotyczne.
Gminne gawędowanie  odbywało się w sali gimnastycznej,  która na ten  czas swoją scenerią wprowadziła obecnych  w czasy z dzieł wielkiego mistrza. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie z naszej szkoły przedstawiając fragment powieści historycznej „Krzyżacy” – rycerskie ślubowanie. Średniowieczne stroje oraz popisowe zachowania Zbyszka i Maćka z Bogdańca, księżnej Anny Danuty z dworem przybliżyły klimat epoki, a urzekający śpiew Danusi Jurandówny oczarował wszystkich jak niegdyś jej rycerza Zbyszka.

 


 Aktorzy z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie pod okiem pani Anety Banaś  zaprezentowali wywiad z samym Henrykiem Sienkiewiczem. Następnie przeprowadzili konkurs  na podstawie wysłuchanych wiadomości, a piosenką  uzupełnili wiedzę o pisarzu.
Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie pod opieką pani Zofii Barcińskiej przygotowali słowno-muzyczną lekcję patriotyzmu na podstawie dzieł  Henryka Sienkiewicza. Uczniowie przypomnieli utwory Sienkiewicza, w których miłość do ojczyzny oraz duma narodowa Polaków były największą wartością.  Wskazali także  sposoby na piękne postawy patriotyczne w XXI wieku.
Uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II z Czostkowa   pod okiem pani Małgorzaty Blaut przedstawili  inscenizację pt. ,,W Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku''. Dzieci z kl. III prezentując lekcję z kustoszem pokazały istotne informacje na temat życia i twórczości  noblisty. Podsumowaniem przedstawienia był quiz muzyczny polegający na kojarzeniu muzyki filmowej z utworami Henryka Sienkiewicza.
  Z aktorami ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie przybyła pani Teresa Siwek. Uczniowie zainscenizowali  wywiad przeprowadzony przez dziennikarkę z pisarzem  i  przekazali widowni kilka ciekawostek z jego życia. Wyrecytowali także kilka wierszy – zagadek dotyczących bohaterów książek, na które publiczność udzielała odpowiedzi. Prawidłowe wypowiedzi były nagradzane książkami. Chętnych do odpowiedzi nie brakowało. Świadczy to o dobrej znajomości twórczości  Sienkiewicza. Na koniec swojego występu dzieci przy akompaniamencie melodii Czerwonych Gitar do utworu „Kto za Tobą w szkole ganiał” wyśpiewały hołd naszemu nobliście za to wszystko,  co zawdzięczamy jego twórczości.
Po części artystycznej głos zabrała dyrektor naszej szkoły pani Małgorzata Klimczyk-Karpińska dziękując wszystkim uczniom i ich opiekunom za piękną lekcję patriotyzmu i przygotowanie programu. Słowa uznania dla wspaniałych aktorów wyraził także pan wójt Ireneusz Gliściński. Pani Renata Gos - wojewódzki koordynator Klubów  4H wysoko oceniła popisy aktorów i na pamiątkę ofiarowała dla szkoły książkę.
Akcentem kończącym gminne gawędowanie  było wręczenie  przez panią dyrektor i  pana wójta dyplomów  wszystkim gościom i aktorom. Przedstawiciele szkół otrzymali także upominki książkowe. Dostrzegając klimat świąt Bożego Narodzenia pani dyrektor złożyła życzenia i zaprosiła na słodką ucztę. Członkowie Klubu 4H z Mieczyna z tej okazji przygotowali i wręczyli gościom świąteczne upominki. W takim miłym i podniosłym klimacie  dobiegła końca  Gminna Gawęda Czytelnicza  w Mieczynie   w 2016 roku.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.