SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nasi uczniowie włączyli się w realizację projektu e-twinning pod hasłem Merry Christmas. Projekt był dla naszych uczniów okazją do nawiązania nowych znajomości, poszerzania zasobu słownictwa w języku angielskim, do zdobywania wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych oraz promowania artystycznych talentów na forum Europy.
E-Twinning to, w skrócie, platforma współpracy dla pracowników szkół z krajów europejskich, które komunikują się, współpracują i realizują projekty o różnej tematyce. Współpracując w ramach e-twinning uczniowie rozwijają umiejętność pracy zespołowej oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. Wirtualna przestrzeń umożliwia poznanie kultury, zwyczajów typowych dla mieszkańców danego kraju oraz stwarza okazję do nauki języków obcych.

 

Plan realizacji projektu wyglądał następująco. W terminie do 10 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I – VI przygotowali kartki świąteczne.  Następnie kartki zostały wysłane do szkół: w Wielkiej Brytanii, Francji  oraz Turcji pocztą tradycyjną. Uczniowie ze szkół partnerskich także wysłali do nas kartki z życzeniami, które wyeksponowaliśmy na korytarzu szkolnym i podziwialiśmy w okresie przedświątecznym. Koordynatorem projektu e-twinning była pani Maria Gacia - nauczyciel języka angielskiego.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.