SZKOŁA PODSTAWOWA

IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MIECZYNIE

Get Adobe Flash player

Kacper Jakub Łapot jest uczniem VI klasy. Został finalistą XIV Konkursu Humanistycznego, którego nadrzędnym celem jest wspieranie  i  rozwijanie zainteresowań  oraz uzdolnień uczniów,  a  także  pogłębianie  ich  wiedzy  i  umiejętności w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, edukacji artystycznej i edukacji medialnej. Wiadomości i umiejętności z języka polskiego, historii i sztuki Kacper poszerza pod kierunkiem pani Wandy Wilczyńskiej.
Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.